Voorlichting/ inspiratie

Door een voorlichtings-/inspiratiebijeenkomst over de arbeidsmarkt en de bijbehorende kansen, inspireren we werkzoekenden naar nieuwe andere beroepen. Hierdoor wordt hun horizon verbreed en het perspectief vergroot. Erg belangrijk in een tijd waarin de arbeidsmarkt volop in beweging is waardoor banen verdwijnen maar er ook nieuwe voor terug komen.

De arbeidsmarktontwikkelingen komen aan bod, er wordt ingezoomd op de kansberoepen en de mogelijkheden die deze op dit moment bieden.