Inspiratie

Naast voorlichten en training is concrete inspiratie opdoen een andere, beproefde methode, om werkzoekenden kennis te laten maken met kansen. Dit kan door middel van een inspiratietour of -markt.

Inspiratietour

Tijdens een tour gaan we met een groep kandidaten de kansen op de arbeidsmarkt ter plekke bekijken waardoor de affiniteit ermee kan vergroten. De ervaring leert dat vaak verwachtingen van bepaalde beroepen niet overeen komen met het beeld, als dat er al is, dat kandidaten ter plekke zien. Door het werk in de praktijk te ervaren en medewerkers te spreken, veranderd dit beeld vaak in positieve zin. Tijdens de tour worden de werkzoekenden onderweg verder voorgelicht over de beroepen en over de arbeidsmarkt zelf.

Inspiratiemarkt

Kennismaking op grotere schaal kan door middel van een inspiratiemarkt. Tijdens deze markt brengen we kandidaten direct in contact met werkgevers die kansen bieden aan werkzoekenden met andere achtergronden. De inspiratiemarkt begint met een presentatie over de kansen op de arbeidsmarkt. Bij deze presentatie wordt direct een koppeling gemaakt naar werkgevers ter plaatse. Een mooie methode die inspirerend werkt voor een grote groep werkzoekenden en waar direct spijkers met koppen geslagen kunnen worden.